11.22.2012

Αδυναμία χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων στο Τζάνειο

Ο Διευθυντής της ΙατρικήςΥπηρεσίας με καθήκοντα Διοικητή του ΓΝΑ "Τζάνειο" κ. Στέφανος Φούσας κοινοποίησε έγγραφο στην υφυπουργό Υγείας Σκοπούλη, με ΑΠ. 12615/21.11.12. στο οποίο την ενημερώνει και εγγράφως ότι "το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο αδυνατεί να χορηγήσει αντιρετροϊκά φάρμακα στους ασθενείς που παρακολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας λόγω εξάντλησης του Προϋπολογισμού, οπότε δεν είναι δυνατή η παραγγελία φαρμάκων.. παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να προβούμε για αν μη διακοπεί η χορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς με HIV Λοίμωξη που θα είχε σαν συνέπεια την επιβάρυνση της υγείας τους καθώς και της δημόσιας Υγείας και θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα το κόστος θεραπείας". 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου