3.15.2016

Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία

To νομοσχέδιο για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», καθώς και μία δέσμη πολιτικών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης παρουσιάστηκαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) 
 
Alexandros Michailidis / SOOC

Το νομοσχέδιο παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να κατατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή.

Με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία και προαγωγή του αγαθού της ψυχικής υγείας, προωθούνται: 

  • μετασχηματισμός του ασύλου,
  • η ανάπτυξη στεγαστικών δομών στην κοινότητα,
  • η ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και επανένταξης, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών.
Πυλώνες της μεταρρύθμισης, που αναδιοργανώνει το σύστημα διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είναι:
  • η αποκέντρωση,
  • η διασφάλιση της λειτουργικότητας της νέας διοικητικής δομής,
  • η διαφανής και δημοκρατική διοίκηση,
  • η συμμετοχή και αντιπροσωπευτικότητα όλων των εμπλεκομένων μερών,
  • η διασφάλιση της προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών.
Το νομοσχέδιο συγκροτεί Τομεακές Διοικήσεις Ψυχικής Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), οι οποίες θα συνδέουν τους Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Σε κάθε Τομέα δημιουργούνται Επιτροπές Ελέγχου και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν στην περιοχή ευθύνης τους την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την καλή λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Όπως τονίζει το υπουργείο Υγείας, το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες και προβλήματα της διοίκησης των ψυχιατρικών δομών της χώρας, καθώς δημιουργείται ένα ενδιάμεσο αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης με αποφασιστικές και διακριτές αρμοδιότητες και πλήρη διοικητική υποστήριξη, ενώ σε κάθε επίπεδο διοίκησης συμμετέχουν οι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου