4.22.2015

Η λίστα με τους φορείς των οποίων τα αποθεματικά μεταφέρονται στην ΤτΕ


Ενημέρωση προηγούμενης ανάρτησης: Τελικά δεν γίνεται ξεκάθαρο αν θα ισχύσει η μεταφορά των αποθεματικών και των ΝΠΙΔ (πχ. ΚΕΘΕΑ) εποπτευόμενων φορεών του ΥΥΚΑ. Η ενημέρωση από το Υπουργείο ειδικά για τις δομές του Ψυχαργώς μας λέει ότι κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει. Ωστόσο μας προβληματίζουν τα διάφορα, δημοσιεύματα που είτε μιλούν συνολικά για ένταξη των εποπτευόμενων φορέων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ή για προσωρινή απαλλαγή των ΝΠΙΔ από την υποχρέωση αυτή.

Δεν αφήνει όμως απ' έξω τις υπηρεσίες και τα σώματα ελέγχων και επιθεώρησης. Όταν ζητούσαμε στη συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας να ενταθούν και να γίνονται επί της ουσίας έλεγχοι μας ειπώθηκε με κάθε ειλικρίνεια ότι το κόστος ήταν αυτό που εμπόδιζε τη διεξαγωγή περισσότερο ενδελεχών ελέγχων. Πέρα λοιπόν από την ανικανότητα, κατά τη γνώμη μας, και την -τουλάχιστον- απροθυμία των σωμάτων αυτών να κάνουν σωστά τη δουλειά τους τώρα μαθαίνουμε ότι έτσι κι αλλιώς και οι λίγες πιθανότητες για ελέγχους που υπήρχαν εξανεμίζονται και αυτές!

Όπως και να χει το μέτρο αυτό είναι συνολικά λάθος. Στην προηγούμενη περίοδο που η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε καθημερινά με ΠΝΠ, ο ΣΥΡΙΖΑ δικαίως εξεγείρονταν. Εξηγούμε ότι δεν είναι τόσο ότι δεσμεύονται αυτά τα χρήματα αλλά το γιατί. Ενώ φαίνεται να επαρκούν* ώστε να καλύψουν τα χρηματοδοτικά κενά σε φορείς και οργανισμούς όπου επείγει περισσότερο η κατάσταση, έστω και προσωρινά, προορίζονται για πληρωμή των δανειστών!


Λίστα φορέων του ΥΥΚΑ που υπάγονται στην ΠΝΠ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 
α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

1.Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας «Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης» καταργήθηκε) (ΦΕΚ Β΄ 3021/2012)

IV. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Επιτροπή Προδιαγραφών (αρ. 8 του Ν.3918/2011)(θα λειτουργήσει έπειτα από την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών έτους 2012)

V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
1. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
2. Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών

VI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) (7 Ν.Π.Δ.Δ.)
1.1. 1η Υ.ΠΕ. Αττικής
1.2. 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
1.3. 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
1.4. 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης
1.5. 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
1.6. 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
1.7. 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

2. Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ.) (88)
α) Γενικά (73)
β) Ειδικά (5)
γ)Ψυχιατρικά(3)
δ) Πανεπιστημιακά (7)

-Όλα τα νοσοκομεία των 7 υγειονομικών περιφερειών καθώς και όσα ανήκουν στην εποπτεία του Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : 1.Αιγινήτειο 2.Αρεταίειο
-Όλα τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΕΘ.Α. : 1. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

3. Νοσοκομεία Ειδικού Νομικού Καθεστώτος (Ν.Π.Δ.Δ.)
3.1. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»
3.2. Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
3.3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο Μπενάκειο»
3.4. Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»
3.5. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
3.6. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
3.7.Σπηλιωπούλειο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Αγία Ελένη»
3.8. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
3.9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
3.10. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
3.11.Πανεπιστημιακό Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»

4.1. Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Εποπτεύεται από την 3η ΥΠΕ)
Επίσης εντάσσονται  οι παρακάτω  φορείς που είναι ΝΠΔΔ με εξαίρεση όμως  όσοι δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος.

5. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
6. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (Ν.1316/1983)
7. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
8. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
– Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
9. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
10. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
11. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
12. Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
13. Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
14. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης
(πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος – Ψ.Κ.Β.Ε.)
15. Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
16. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
17. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
18. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
19. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

Προς ώρας εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και άρα φαίνεται να τη γλιτώνουν:
1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
2. Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας
3. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ)
4. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη
Διαβήτη και των Επιπλοκών του
6. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
7. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
– Συμβουλευτικοί Σταθμοί Αθήνας
– Συμβουλευτικοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης
– Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης Νταού Πεντέλης
– Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» του Ε.Ο.Π.
8. Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΟΑΜ ΑμεΑ)
9. Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ)
10. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι
(ΟΣΕΚΚ)
11. Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) (Π.Δ.22/2004)
(Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (E.ΠΑ.-ΑμεΑ), το Κέντρο
Κληρονομικών Νόσων Αίματος και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και
Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.) καταργήθηκε με το Ν.3895/2010)*το πρώτο τρίμηνο του 2015 ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος στη δημοσιότητα  (in.gr, 20/4/15) το πρωτογενές πλεόνασμα για τους τρεις πρώτους μήνες είναι στο ύψος του 1,19 δισ. ευρώ, σε σχέση με 771 εκατ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου