7.12.2013

Παρακράτηση σύνταξης ΙΚΑ για νοσηλεία σε Θεραπευτήρια


αναδημοσίευση από το dikaiologitika.gr

Ξεκινά η παρακράτηση ποσού της σύνταξης ασφαλισμένων του ΙΚΑ που νοσηλέυονται μακροχρόνια σε Θεραπευτήρια του δημοσίου .

Την παρακράτηση του ποσού της σύνταξης προέβλεπε διάταξη του ν. 3984/2011 αλλά δεν είχε ενργοποιηθεί μέχρι στιγμής .Με απόφαση του υπ Υγείας που παρουσίαζει το dikaiologitika.gr ενεργοποιείται η παρακράτηση του ποσού της σύνταξης ασφαλισμένων του ΙΚΑ με ταυτόχρονη απόδοση του σε δημόσια Θεραπευτήρια .

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει ότι «οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν.

Με απόφαση την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης της σύνταξης του ΙΚΑ κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. .

Σε εκτέλεση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο δημόσιο Θεραπευτήριο καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%,
β) για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%,
γ) για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%,
δ) για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%,
ε) για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.

Δεδομένου όμως ότι η ως άνω υπουργική απόφαση ορίζει δύο εναλλακτικές, δηλαδή είτε απόδοση του ποσού από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο Ν.Π.Δ.Δ. είτε παρακράτηση απευθείας από το Ν.Π.Δ.Δ.,η παρακράτηση μπορεί να γίνει σε συνεννόηση του ΙΚΑ με το Θεραπευτήριο, είτε να χορηγείτε στοιχεία με το καθαρό ποσό της σύνταξης, οπότε το Θεραπευτήριο θα αναζητά το αντίστοιχο ποσό απευθείας από τον περιθαλπόμενο, είτε να δίνεται εντολή στη μηχανογράφηση για παρακράτηση του ποσού της σύνταξης και απόδοσής του στο Θεραπευτήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου