4.08.2014

συν-σκεΨη ένας χώρος συζήτησης για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝ-ΣΚΕΨΗ

Η ομάδα που στηρίζει τον ιστότοπο και οργανώνει και τις συναντήσεις των FORUM για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση απαρτίζεται από λήπτες, οικογένειες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από διάφορους χώρους που συμμετείχαν στις συναντήσεις, γνωρίστηκαν, βρήκαν κοινά σημεία και αποφάσισαν να προσπαθήσουν προς μια συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης κάτω από ένα χώρο των σκέψεων και προβληματισμών και της από κοινού και από τη βάση προσπάθειας, και όχι από την κορυφή προς τα κάτω, διαμόρφωσης προτάσεων και χάραξης πολιτικής για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Κύριος γνώμονας οι λήπτες των υπηρεσιών που είναι ουσιαστικοί συν-ομιλητές και όχι απλοί παρατηρητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου